Το προσπέκτους ως αρχείο PDF (0.1 MB)
Προστατευτική μπάρα πεζών EE ύψους 60 mm ενσωματωμένο εγκάρσιο σωλήνα 42 mm
συμβατά με ACC , FCM
Ανοξείδωτο 1504013
Υποδοχές φώτων 42 mm
για σωλήνα 42 mm, 1 σκάλας, Ανοξείδωτο στιλβωμέν 005472A
ανοξείδωτος χάλυβας ηλεκτρολυτικός 005472
Υποδοχές φώτων 60 mm
για σωλήνα 60 mm, 1 σκάλας, Ανοξείδωτο στιλβωμέν 005474A
ανοξείδωτος χάλυβας ηλεκτρολυτικός 005474
Φροντίδα για το ανοξείδωτο ατσάλι "Autosol"
Αριθμός παραγγελίας 005200